ul. Gdyńska 51,
82-300 Elbląg

tel./fax 55/643-51-51
info@uni-med.elblag.pl

specjalista chorób wewnętrznych, internista

specjalista hipertensjolog (leczenie nadciśnienia tętniczego)


Na początku chciałbym wyjaśnić, co oznacza termin "Specjalista hipertensjolog". Otóż hipertensjologia to stosunkowo młoda dziedzina i specjalizacja lekarska zajmująca się nadciśnieniem tętniczym. Dziedzina ta wywodzi się z subspecjalizacji w chorobach wewnętrznych, czyli tzw. "interny" i powstała dlatego, że nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, a więc taką, na którą choruje statystycznie istotna liczbowo część społeczeństwa.

- Leczenie chorób wewnętrznych

- Specjalistyczne leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego, przyczyn i powikłań sercowo-naczyniowych.

- Ocena ryzyka powikłań narządowych i zmniejszenie ryzyka wystąpienia epizodu sercowo-naczyniowego (przerostu lewej komory, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, niedokrwienia mózgu, udaru).

- 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego - holter, który dostarcza bardziej dokładnych i wiarygodnych wyników, niż te otrzymywane pomiarami standardowymi.


Gabinet nr 7, I piętro

Rejestracja tel. 604-215-584

Wizyty we wtorki od godz. 16:00

Wizyty domowe codziennie

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

-

X

-

-

-

-

-


 

lekarz medycyny

specjalista otorynolaryngolog


Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu w 2004 r. Zatrudniona od 2005 r. w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne, uzyskując tytuł specjalisty w 2012 r. Obecnie w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii w Klinice Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu.

- Konsultacje, diagnostyka oraz leczenie(zachowawcze i operacyjne) w zakresie chorób uszu, nosa, zatok przynosowych , jamy ustnej, gardła i krtani zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
- Badanie słuchu (nawet u najmłodszych pacjentów od 6 m-ca życia) i diagnostyka chorób uszu z wykorzystaniem najnowocześniejszego audiotympanometru AA 222 Traveller.


Gabinet nr 2, I piętro

Rejestracja tel. 796-691-575

Wizyty we wtorki, inne terminy po uzgodnieniu

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

-

X

-

-

-

-

-


 

 

lekarz medycyny

specjalista ortopedii i traumatologii


Gabinet nr 12, I piętro

Rejestracja tel. 696-699-669

Wizyty po uzgodnieniu

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

X

X

X

X

X

-

-


lekarz medycyny

specjalista otorynolaryngolog


Leczenie zachowawcze i chirurgiczne układu chłonnego gardła, guzów szyi, guzów ślinianki przyusznej, operacjach wewnątrznosowych mikroskopowych zatok bocznych nosa oraz chirurgii ucha środkowego (tympanoplastyki).


Gabinet nr 6, I piętro

Rejestracja tel. 888-730-780

Wizyty w poniedziałki i czwartki

www.denisiuk.info

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

X

-

-

X

-

-

-


 

 

lekarz chorób wewnętrznych

specjalista reumatolog


Gabinet nr 12/13, parter

Rejestracja tel. 608-202-021

Wizyty w poniedziałki 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

X

-

-

-

-

-

-